Cây Gạt Kiếng SN#529403

– Model / Mã hàng: SN#529403
– Size / Kich thước: 14” (35 cm)
– Material / Chất liệu: Plastic / Nhựa
– Supplier / Nhà phân phối : SaoNamCo