Cây Gạt Kiếng SN#529405

– Model / Mã hàng: SN#529405
– Size / Kich thước: 10” (25 cm)
– Material / Chất liệu: Inox
– Supplier / Nhà phân phối : SaoNamCo