Cây Lau Kiếng (Bông Lau Kiếng) SN#529414

– Model / Mã hàng: SN#529414
– Size / Kich thước: 14” ( 35 Cm)
– Material / Chất liệu: Plastic + Flax / Nhựa + Sợi Vãi

– Supplier / Nhà phân phối : SaoNamCo