Ky Rác SN#529205

– Model / Mã hàng: SN#529205
– Material / Chất liệu: Plastic / Nhựa
– Supplier / Nhà phân phối : SaoNamCo