Thùng Đựng Hóa Chất SN#529609

– Model / Mã hàng: SN#529609
– Size / Kich thước: 368 x 457 x 254 mm
– Material / Chất liệu: Plastic / Nhựa
– Supplier / Nhà phân phối : SaoNamCo