Xe Thu Dọn Đồ Dơ SN#529018

– Model / Mã hàng: SN#529018
– Size/Kich thước:900 x 570 x 900 x 0,8 mm
– Material / Chất liệu: Inox
– Supplier / Nhà phân phối : SaoNamCo