Xe Thu Dọn Đồ Dơ SN#529019

– Model / Mã hàng: SN#529019
– Size/Kich thước:770 x 500 x 1020 x 0,8 mm
– Material / Chất liệu: Inox
– Supplier / Nhà phân phối : SaoNamCo