Biển Báo Cấm Đậu Xe SN#529203

– Model / Mã hàng: SN#529203
– Size / Kich thước: 310 x 310 x 650 mm
– Material / Chất liệu: Plastic / Nhựa
– Supplier / Nhà phân phối : SaoNamCo