Cây Gạt Kiếng SN#529408

– Model / Mã hàng: SN#529408
– Size / Kich thước: 18” (45 cm)
– Material / Chất liệu: Inox
– Supplier / Nhà phân phối : SaoNamCo