Cây Gạt Kiếng SN#529406

– Model / Mã hàng: SN#529406
– Size / Kich thước: 14” (35 cm)
– Material / Chất liệu: Inox
– Supplier / Nhà phân phối : SaoNamCo