Cây Lau Kiếng (Bông Lau Kiếng) SN#529412

– Model / Mã hàng: SN#529412
– Size / Kich thước: 10” (25 Cm)
– Material / Chất liệu: Plastic / Nhựa
– Supplier / Nhà phân phối : SaoNamCo