Lá Cao Su SN#529411

– Model / Mã hàng: SN#529411
– Size / Kich thước: 105 Cm
– Material / Chất liệu: Rubber/ Cao Su
– Supplier / Nhà phân phối : SaoNamCo